Apostrof

0 Comments

apostrof

Alltså med enkel apostrof el enkelt citattecken? Med apostrof-tangenten längst till höger i sifferraden, eller asdfgh-raden, eller alt+M? Den bästa krumeluren blir med alt+M men den har jag aldrig lärt mig och känns lite fel, typ om man skickar texten till någon annan som skall sätta den och han får säkert. Apostrof används i olika språk för att markera sammanfogning eller utelämnande av bokstäver, eller som anföringstecken (citat). Välkända exempel är engelskans användning av apostrof för genitiv-s och verbsammandragningar (till exempel that's John's book, isn't it?) samt franskans bestämda artikel och prepositioner (till. Tecken i språket. Förutom vanliga skiljetecken finns accent, apostrof, asterisk och snedstreck, vilka ibland används i språket och kallas diakriter. Accent. Det finns två vanliga accenttecken: akut accent [´] och grav accent [`]. I svenskan är akut accent vanligast och sätts över en vokal som betonas extra i ett ord. Exempel: idé. Ctrl+' (apostrof), bokstaven. â, ê, î, ô, û. Â, Ê, Î, Ô, Û. Ctrl+Skift+^ (cirkumflex), bokstaven. ã, ñ, õ. Ã, Ñ, Õ. Ctrl+Skift+~ (tilde), bokstaven. ä, ë, ï, ö, ü, ÿ, Ä, Ë, Ï, Ö, Ü, Ÿ. Ctrl+Skift+: (kolon), bokstaven. å, Å. [email protected], a eller A. æ, Æ. CTRL+SKIFT+&, a eller A. œ, Œ. CTRL+SKIFT+&, o eller O. ç, Ç. CTRL+, (KOMMA), c eller. Alltså med enkel apostrof el enkelt citattecken? Med apostrof-tangenten längst till höger i sifferraden, eller asdfgh-raden, eller alt+M? Den bästa krumeluren blir med alt+M men den har jag aldrig lärt mig och känns lite fel, typ om man skickar texten till någon annan som skall sätta den och han får säkert. Apostrof används egentligen bara när man utelämnar vissa bokstäver, till exempel när man ska skriva vissa talspråksformer: Å då garva' han bara. (garvade) Ja, jag tror på't. (på det) Hon kommer från Sö'tälje. (Södertälje). Apostrofen ska alltid sättas där de utelämnade bokstäverna skulle ha stått. Många kortformer skrivs. apostrof

Apostrof - enkel

På ett svenskt datortangentbord hittar du både grav och akut accent till vänster om backsteg. I svenskan är akut accent vanligast och sätts över en vokal som betonas extra i ett ord. Cirkumflex förekommer bland annat vid tal. Asterisk Är ett tecken som används för hänvisning och sätts vanligen ut efter ordet eller meningen som hänvisningen ska gälla. Dessa kallade jag lite lättvindigt för fnuttar, vilket många andra svenskar också gör. Cirkumflex förekommer bland annat vid tal. Asterisk Är ett tecken som används för hänvisning och sätts vanligen ut efter ordet eller meningen som hänvisningen ska gälla. För den framåtlutande akuta accenten kan man i varje fall ge vissa tumregler. Detsamma gäller för namn som Hermes, där den bakåtlutande accenten står för ett mera ä-haltigt uttal av det senare e-ljudet. I svenskan används tre olika accenttecken, och de förekommer alla bara i främmande ord. Det finns nämligen en annan sorts fnutt — apostrofen — och den är inte släkt med accenterna. Hur man använder enkla och dubbla citattecken får dock blir ämnet för ett alldeles eget blogginlägg en annan dag.

Video Apostrof

APOSTROF 3 11 2017 apostrof

Categories: nyheter 24

0 Replies to “Apostrof”