Ekonomiskt kretslopp

0 Comments

ekonomiskt kretslopp

Genomgång ( min) där SO-Sara förklarar det lilla och det stora ekonomiska kretsloppet i samhället på ett enkelt sätt. I samhällsekonomin omfattas alla ekonomiska aktiviteter i en stat. För att se hur pengar och varor och tjänster omfördelas och byter ägare ska vi ta en titt på det ekonomiska kretsloppet. I det ekonomiska kretsloppet finns flera olika aktörer. Vi ska först titta på hur samspelet ser ut mellan hushåll och företag. Mellan hushållen. Ekonomiska kretsloppet syftar på flödet av pengar, värdepapper, arbete, varor och tjänster, mm i ett ekonomiskt system. Det ekonomiska kretsloppet beskrivs ofta grafiskt med pilar som visar flödena mellan olika ekonomiska aktörer. Oftast används olika diagram bredvid varandra för att visa hur pengar flödar i den ena. Vi ska först titta på hur samspelet ser ut mellan hushåll och företag. Ekonomiska system - flippad genomgång. Hur fungerar det ekonomiska kretsloppet? Företagen och hushållen betalar räntan på lånen. Vad är grejen med det ekonomiska kretsloppet? Företagen tillverkar varor och erbjuder tjänster. Hushållen och företagen både sparar och lånar.

Ekonomiskt kretslopp - svenska

Detta beror på att vi alla tjänar och ger pengar i olika former, till alla dessa olika aktörer, och alla pengar inom ett samhälle ska befinna sig inom detta kretslopp. Den offentliga sektorn är en av våra största arbetsgivare. Företagen betalar skatt och köper varor av varandra. Den globala ekonomin är då alla aktörer, inklusive utlandet, utgör ett ekonomiskt kretslopp. I Sverige har vi en lång tradition av att arbeta ideellt. Hushållen erbjuder företagen arbetskraft och för arbetskraften betalar företagen lön. I det ekonomiska kretsloppet finns flera olika aktörer.

Video Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiska kretsloppet ekonomiskt kretslopp

Categories: nyheter 24

0 Replies to “Ekonomiskt kretslopp”