Smart eye ab

0 Comments

smart eye ab

Smart Eye AB söker en erfaren och drivande CFO som vill vara en del i bolagets framtida utveckling. Du lockas av att utveckla ekonomifunktionen i ett bolag som befinner sig i en stark tillväxt och utvecklingsfas. Du är en engagerad lagspelare och coachande ledare som kommer att vara en självklar del av koncernledningen. Komplett företagsinformation med gratis årsredovisningar, telefonnummer, adresser, kartor och mycket mer för smart eye ab i Göteborg. Huvudprodukterna Smart Eye Pro och Aurora säljs till simulatorer och forskningslaboratorier runt om i världen. Produkterna AntiSleep och Blackbird inriktar sig mot avancerade system i bilar. Produkterna mäter förutom ögonens position och blickriktning även huvudets position, translation, ögonlockens öppningsgrad och. Handla aktien Smart Eye AB (SEYE) på Nasdaq Stockholm AB. Hos Nordnet kan du handla aktier från 0 kr i courtage. Sedan starten har Smart Eye etablerat sig som en av de ledande aktörerna inom avancerade eyetrackingsystem för analys av mänskligt beteende. Idag används Smart Eyes system av kunder inom bl a fordons, flyg- och försvarsindustrin samt inom akademisk forskning. Smart Eye utvecklade tidigt system för. ”Vår holistiska hållbarhetsvision inkluderar idéen att många förare kommer att dela samma bil, en idé som kommer att underlättas med ansiktsigenkänning, eftersom bilen genom att identifiera föraren kommer att anpassa inställningar momentärt till de olika användarna. Smart Eye är en utmärkt partner för.

Smart eye ab - framtiden

Nyckeltalet beräknas på senast betald kurs i aktien under de senaste 30 handelsdagarna och anger hur mycket som aktien varierar i procent. Smart Eye satsade tidigt på att utveckla eyetracking för fordonsindustrin och är idag ett av få företag i världen som har eyetrackingsystem för integration i fordon som lever upp till fordonsindustrins krav. Namnge ny TA-mall Inställningar som sparas. Verksamheten har i stor utsträckning gått enligt plan, men vi konstaterar en något minskad marknadsandel. Därefter kan aktien säljas och man erhåller fortfarande utdelningen.

Att: Smart eye ab

Häxan surtant Norrbottens läns landsting
Smart eye ab Svensk xxx
Bärbar högtalare 791
smart eye ab

Smart eye ab - jag skaffar

Jag vill därför rikta ett stort tack till er alla för att vi är på god väg att göra världen säkrare genom eyetracking och AI. Marknaden har utvecklats starkt under året inom såväl Aviation som Automotive. Tidigare har säkerhet handlat om att bygga bättre vägar och fordon, medan den nya tekniken fokuserar på människan. Anger det volymvägda snittpris VWAP som mäklaren har köpt på i dag beräknat över alla avslut exklusive rapporterade affärer. Alla typer av utdelningar tas med i beräkningen och även avknoppningar tas med i beräkningen och kan värderas olika från fall till fall. Vanligt förekommande gränsvärden är 30 för översåld och 70 för överköpt. smart eye ab

Video Smart eye ab

THE LATEST IN SMART CONTACT LENSES 2017

Categories: nyheter 24

0 Replies to “Smart eye ab”