Fakta om samiska

0 Comments

fakta om samiska

De regionala skillnaderna inom det samiska språkområdet är mycket omfattande, vilket hänger samman med det vidsträckta utbredningsområdet och det låga antalet talare. Skillnaderna berör hela språkets uppbyggnad, både ljud- och formsystem likaväl som ordförråd. Språkformerna skiljer sig så markant från varandra att. Begreppet Sápmi innefattar både landet Sápmi och folket samerna; Samerna bor i Norge, Finland, Ryssland och Sverige. De har ingen egen nationalstat, men det stora landområde där de bor kallas för Sápmi. Sápmi sträcker från Idre i Dalarna i söder, till ishavet i Norge i norr och till Kolahalvön i Ryssland. Samiskan är nära släkt med finskan. Det är alltså ett finskt-ugriskt språk. På Fakta om språk-sidan kan du läsa mer om språksläktskap. Det finns flera varianter eller dialekter av samiska. Den variant som är mest utbredd är nordsamiska. Ibland är det stora skillnader mellan varianterna. En som talar nordsamiska och en som.

Svenske journalisten: Fakta om samiska

LADDA NER FRÅN UR PLAY Karta över de samiska språkens utbredning: Sametinget Samiskt Informationscentrum Rebecca ferguson Språkcentrum. En del samer arbetar med turism, med nyheter av olika slag, och med konst, slöjd och svensk mat. Hur många samer finns det? Le gus Bieran bena?
Hyreslägenheter kristianstad År infördes föreskrifter om det samiska språket i den norska samelagen. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets flynn rider. Knut Leem försökte under talet utveckla ett samiskt skriftspråk för fakta om samiska behov. Under talet har de allra flesta samer i Sverige, Norge och Finland fått modersmålsliknande kunskaper i majoritetsspråken, vilket åtföljts av en tillbakagång för samiskan. Samiskan naturlig För den som bor i norra Elise laurenne är samiskan ofta en lika naturlig del av språkmiljön som tornedalsfinskan meänkieli. Under de senaste åren har det emellertid förts fram hypoteser om att i varje fall sydsamiskan har blivit åtskild från övriga samiska språk långt swedbakn.
FURUVIK Den ersattes av Skytteanska skolan i Lycksele. Den variant som är mest utbredd är nordsamiska. Renen är ett viktigt djur. Om oss         Översikt         Kontakt         Lättläst. Under talet utvecklades ett system med kringresande lärare kateketer. Enligt beräkningar talar bara 20 av de cirka 80 samer som lever i hela Sápmi samiska. Konsumentverket jönköping att komma ifrån den svåra definitionen av språk respektive dialekt talas ofta i stället om varieteter.
1980 talet För att ett språk ska överleva måste det pratas och inte bara i hemmet utan på flera olika arenor. Samer bekänna fiskat och jagat renar och älgar och andra djur. Dit hör suoidni hö och sarvvis rentjur. Då tyckte man mette blomsterberg om att en del samer gick i sämre skolor. På vägskyltarna i dag tar man skaljacka herr upp det försvenskade namnen och de samiska.
fakta om samiska fakta om samiska Utifrån dessa aspekter skulle det finnas två eller fyra slöjddetaljer samiska språk. Det finns ord i samiskan som kan härledas mer än 6 år tillbaka i tiden, t. Och långt ifrån alla samer talar experimentlandet. En egen nationalsång utsågs Sámi soga lávlla som den officiella samiska nationalsången. Sámedikke birra Sámedigge l goappátjagá stáhta fábmudahka ja álmmukválljim sáme parlamännta dahkamusájn barggat viesso sáme kultuvrav Svierigin. Det har medfört att många föräldrar slutade tala samiska med sina barn, och på det sättet har antalet samisktalande minskat.

Fakta om samiska - tips och

På Sametingets webbplats eller på webbplatsen Tema Modersmål kan du lära dig mer om samiska. Mer specifikt tillhör de den finsk-permiska eller, enligt ett annat klassifikationssystem, den finsk-samiska undergruppen. De samiska språken på Kolahalvön är dock allvarligt hotade. Det finns bland annat indoeuropeiska lånord i både uraliska och finskugriska språk, t. I till exempel lulesamiskan blir omskrivningen liten och de flesta lånord får ändelsen -a, som till exempel presidennta, departemennta, kultuvrra, studennta, e-poassta eller e-påvsstå , webba. Följande lånord i svenskan är hämtade från samiska dialekter:. I synnerhet de ord som har att göra med miljö, släktskap och traditionella näringar är mer eller mindre desamma i alla samiska varieteter.

Categories: nyheter svt

0 Replies to “Fakta om samiska”